Vi vågar stå upp för vårt folk! Gör du?

Vi vågar stå upp för vårt folk! Gör du?

Stå upp för ditt folk!

Stå upp för ditt folk!

Kämpa för ditt folk!

Kämpa för ditt folk!

Kul film från Nordisk Ungdom